8.5.2020. 10:02
U BiH stigle tone medicinske opreme i veliki novac: Ko, kad i gdje je dobio pomoć i da li građani BiH imaju "hajra" od toga
Gotovo da svaki dan u medijima možete pročitati kako u Bosnu i Hercegovinu dolaze velike količine pomoći iz ostatka svijeta.

Međutim, nejasno je pod kakvim okolnostima se dijeli ta pomoć. Tačnije, zakonska regulativa postoji, što ćete i vidjeti kasnije tokom ovog teksta, ali u praksi to ne znači da će svaki građanin ove zemlje, što i jeste prvobitna svrha pomoći koja dolazi u BiH, imati koristi od iste.

Podsjećanja radi, prije nekoliko sedmica u BiH je stigla pomoć iz Malezije sa dva miliona zaštitnih maski. S obzirom da se radi o ogromnom broju maski, te da u BiH živi oko 3,5 miliona ljudi, sasvim je realno bilo da će veliki broj građana BiH dobiti spomenute maske. To se u konačnici nije dogodilo.

Dopis sa pitanjima smo poslali na nekoliko adresa. Naime, pitanja oko donacija i pomoći koju dobijamo smo poslali na adrese Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, te Federalne uprave Civilne zaštite. Do dana današnjeg smo odgovore dobili od Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova BiH. Odgovore iz Ministarstva sigurnosti i FUCZ-a nismo dobili do pisanja ovog članka i naš zahtjev je izignorisan. Ipak, nedugo nakon objave članka stigli su odgovori i iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Pitanja koja smo postavili su bila sljedeća:

1) Ko je striktno zadužen za primanje pomoći koja stiže u BiH ovih dana? Na koji način se skladišti sva pomoć, gdje se skladišti, ako se uopće skladišti, ko je zadužen za njen transport i skladištenje, te ko vrši kontrolu nad istom?

2) Na koji način se, uopće, raspoređuje pomoć koja dolazi u BiH? Ko dobija koliko? Koji entitet koliko, koji kanton koliko, općine i slično, te koliko ste do sada te pomoći podijelili (kome, kako, šta i gdje)?

3) Koliko je do sada novčane pomoći stiglo iz ostalih zemalja u BiH? U šta smo do sada utrošili taj novac, ako jesmo, možete li nam to pojasniti detaljno i transparentno?

4) Nedavno je iz Malezije u BiH stigla ogromna pomoć, spominjala se u medijima cifra od čak dva miliona medicinskih i zaštitnih maski. Pojasnite nam, na koji način ste raspodijelili te maske i kome su one dodijeljenje, s obzirom da nijedan građanin Kantona Sarajevo, primjera radi, nije dobio nijednu tu masku, niti su se iste uopće dijelile građanima što KS, što građanima ostalih dijelova BiH?


5) Koliko je od ostale pomoći koja je stigla u BiH iste podijeljeno građanima BiH? Kome ste šta, kad i gdje podijelili i na koji način?

Šta kažu iz Ministarstva civilnih poslova BiH


Kada su u pitanju odgovori koje smo dobili, iz Ministarstva civilnih poslova BiH su nam poslali sljedeće odgovore na spomenuta pitanja:

1) Ko je striktno zadužen za primanje pomoći koja stiže u BiH ovih dana? 

Odgovor: Slijedeći zaključak Vijeća ministara BiH, sa 18. vanredne sjednice, koji se odnosi na procedure za prijem donacije lijekova, identificirani primatelj donacije na državnoj razini  je Ministarstvo civilnih poslova BiH. Ostale donacije se realiziraju preko Koordinacijskog tijela BiH.

1) Na koji način se skladišti sva pomoć, gdje se skladišti, ako se uopće skladišti, ko je zadužen za njen transport i skladištenje, te ko vrši kontrolu nad istom? 

Odgovor: Konkretno, govoreći o donaciji tvrtke Lek d.d., član skupine Sandoz, a vodeći računa da Ministarstvo civilnih poslova BiH ne raspolaže sa skladišnim prostorom, tvrtka Phoenix Pharma će preuzeti cijeli proces skladištenja a na prijedlog donatora. S obzirom da tvrtka skladištar treba da ima veoma prilagođen prostor, a što je iznimno značajno, odluka donatora je da se prostor tvrtke Phoenix Pharma koristi za skladištenje. Također, transport prema krajnjim korisnicima će realizirati tvrtka Phoenix Pharma a prema napucima Ministarstva civilnih poslova BiH.  S obzirom da tvrtka Phoenix Pharma ima više skladišnih prostora, prostor u kojem će se skladištiti navedena donacija je na sljedećoj adresi: Rogačići b.b. - Vlakovo, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH. Tvrtka Lek d.d. član skupine Sandoz snosi kompletne troškove skladištenja i transporta predmetnog lijeka.

Kada govorimo o svim ostalim i donacijama lijekova (SANOFI, ZADA i dr.), Ministarstvo civilnih poslova BiH će insistirati da se identifikacija tvrtki skladištara realizira na prijedlog donatora a vodeći računa o zahtjevnim uvjetima skladištenja proizvoda. Kontrolu nad donacijom vrše tvrtka donator, tvrtka skladištar, krajnji korisnik donacije i Ministarstvo civilnih poslova BiH.

2) Na koji način se, uopće, raspoređuje pomoć koja dolazi u BiH? Ko dobija koliko? Koji entitet koliko, koji kanton koliko, općine i slično, te koliko ste do sada te pomoći podijelili (kome, kako, šta i gdje)?

Odgovor: Zaključak Vijeća ministara BiH, sa 18. vanredne sjednice, koji se odnosi na procedure za prijem donacije lijekova i Odluka o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje donesena na 13. izvanrednoj sjednici su pravni temelj za raspodjelu donacija lijekova. Konkretno, 62% ide Federaciji BiH, 38% Republici Srpskoj dok se po 0.5% od Federacije BiH i Republike Srpske dodjeljuje Brčko distriktu BiH. Slijedeći potrebne protokole komunikacija, Ministarstvo civilnih poslova BiH je u izravnom kontaktu sa entitetima i Brčko distriktom BiH odnosno Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnim ministarstvom zdravstva i Odjelom za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH koji dalje odlučuju o omjeru podjele na razini kantona/županija, općina i dr.


3) Koliko je do sada novčane pomoći stiglo iz ostalih zemalja u BiH? U šta smo do sada utrošili taj novac, ako jesmo, možete li nam to pojasniti detaljno i transparentno?

Odgovor: Ministarstvu civilnih poslova BiH se javila tvrtka Bayer i ponudila 10.000 eura novčane pomoći. Prilikom uplate sredstava ministarstvo će pratiti način raspodjele predstavljen u odgovoru na pitanje br. 2.  Određeni iznos novčane pomoći se nalazi i na posebnom podračunu Ministarstva financija i trezora BiH, otvorenog na inicijativu Ministarstva sigurnosti BiH, pa vam predlažemo da se za informacije ovim povodom obratite Ministarstvu sigurnosti BiH, odnosno Koordinacionom tijelu za zaštitu i spašavanje.

4) Nedavno je iz Malezije u BiH stigla ogromna pomoć, spominjala se u medijima cifra od čak dva miliona medicinskih i zaštitnih maski. Pojasnite nam, na koji način ste raspodijelili te maske i kome su one dodijeljene, s obzirom da nijedan građanin Kantona Sarajevo, primjera radi, nije dobio nijednu tu masku, niti su se iste uopće dijelile građanima što KS, što ostalih dijelova BiH?

Odgovor: Ovo pitanje za Koordinaciono tijelo za zaštitu i spašavanje u BiH.

5) Koliko je od ostale pomoći koja je stigla u BiH iste podijeljeno građanima BiH? Kome ste šta, kad i gdje podijelili i na koji način?

Odgovor: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je,  10.4.2020. godine na temelju iskazanih potreba Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH, sa Veleposlanstvom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, potpisalo Ugovor o donaciji kojim je Veleposlanstvo Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini doniralo medicinsku opremu i zaštitna sredstva i to: 6 respiratora (4 respiratora: RESMED LUMIS 150 VPAPST-A i 2 respiratora: VG70 Ventilator) i 40.000 medicinskih zaštitnih maski. Temeljem zahtjeva donatora, navedena donacija je raspodijeljena na sljedeći način: 4 respiratora (3 respiratora RESMED LUMIS 150 VPAPST-A i 1 respirator VG70 Ventilator) i 24 000 medicinskih maski pripalo Federaciji Bosne i Hercegovine, a 2 respiratora (1 respirator RESMED LUMIS 150 VPAPST-A i 1 respirator VG70 Ventilator) i 16.000 medicinskih maski Republici Srpskoj. Skladištenje i transport navedene opreme i zaštitnih sredstava je organizirao donator.

Šta kažu iz Vijeća ministara BiH


Što se tiče odgovora iz Vijeća ministara BiH, oni su sljedeći:

1) Ko je striktno zadužen za primanje pomoći koja stiže u BiH ovih dana? Na koji način se skladišti sva pomoć, gdje se skladišti, ako se uopće skladišti, ko je zadužen za njen transport i skladištenje, te ko vrši kontrolu nad istom?

Odgovor: Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje,  na svojoj 8. vanrednoj sjednici. Tu Odluku možete pročitati OVDJE.
  
Prethodno je Vijeće ministara BiH na 5. vanrednoj sjednici donijelo Odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (Covid - 19), a kako bi se smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije u BiH i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javno-zdravstvenu prijetnju. Tada je aktiviran  rad Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH koje će svoje aktivnosti izvršavati  u skladu sa članom 17. Okvirnog zakona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH. O čemu se radi možete vidjeti OVDJE

2) Na koji način se, uopće, raspoređuje pomoć koja dolazi u BiH? Ko dobija koliko? Koji entitet koliko, koji kanton koliko, općine i slično, te koliko ste do sada te pomoći podijelili (kome, kako, šta i gdje)?

Odgovor: Pomoć se dijeli u skladu sa Odlukom o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje sa 13.  vanredne sjednice Vijeća ministara BiH. LINK za preuzimanje odluke.
 
3) Koliko je do sada novčane pomoći stiglo iz ostalih zemalja u BiH? U šta smo do sada utrošili taj novac, ako jesmo, možete li nam to pojasniti detaljno i transparentno?

Odgovor: Ministarstvo financija i trezora BiH 1.4.2020. godine je otvorilo namjenski podračun kod Centralne banke BiH gdje će biti uplaćivana financijska pomoć u borbi protiv virusa COVID-19. Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, dok je Ministarstvo financija i trezora BiH dalo instrukcije za uplate u eurima ili konvertibilnim markama. Na OVOM LINKU možete pogledati dosadašnje uplate na ovaj podračun. 

4) Nedavno je iz Malezije u BiH stigla ogromna pomoć, spominjala se u medijima cifra od čak dva miliona medicinskih i zaštitnih maski. Pojasnite nam, na koji način ste raspodijelili te maske i kome su one dodijeljenje, s obzirom da nijedan građanin Kantona Sarajevo, primjera radi, nije dobio nijednu tu masku, niti su se iste uopće dijelile građanima što KS, što ostalih dijelova BiH?

5) Koliko je od ostale pomoći koja je stigla u BiH iste podijeljeno građanima BiH? Kome ste šta, kad i gdje podijelili i na koji način?
 
Odgovori: Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 30.4.2020. godine, donijelo je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine, dobijenih od Međunarodne organizacije za pomoć, zaštitu i razvoj (International Organization for Relief and Welfare), a koju je osnovala Svjetska islamska liga.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti,  donijelo je Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima, dobijenu od vlada Republike Slovenije, Malezije, Republike Turske, Republike Austrije i  Republike Azerbejdžan. Na OVOM LINKU možete preuzeti prijedloge odluka. Uz napomenu, preostale odgovore možete očekivati od nadležnih tijela kojima ste uputili vaša pitanja, stoji u odgovoru kojeg smo dobili iz Vijeća ministara BiH.

Šta kažu iz Ministarstva sigurnosti BiH

1) Ko je striktno zadužen za primanje pomoći koja stiže u BiH ovih dana? Na koji način se skladišti sva pomoć, gdje se skladišti, ako se uopće skladišti, ko je zadužen za njen transport i skladištenje, te ko vrši kontrolu nad istom? 

Odgovor: Pomoć koja dolazi u BiH bude privremeno uskladištena u kargo centru Aerodroma Sarajevo, ukoliko je stigla vazdušnim putem, odnosno u skladištima entitetskih uprava civilne zaštite, dok Vijeće ministara BiH ne donese odluku o raspodjeli u skladu sa utvrđenim principima raspodjele. Nakon toga, entitetski štabovi preuzimaju pomoć i vrše njenu daljnju distribuciju. 

2) Na koji način se, uopće, raspoređuje pomoć koja dolazi u BiH? Ko dobija koliko? Koji entitet koliko, koji kanton koliko, opštine i slično, te koliko ste do sada te pomoći podijelili (kome, kako, šta i gdje)? 

Odgovor: U skladu sa odlukom Vijeća ministara BiH, pomoć se raspoređuje po principu 61,5 posto za FBIH, 37,5 posto za RS, 1 posto za Brčko distrikt. Pomoć koja je do sada stigla je raspoređena odlukom koju je Vijeće ministara BiH donijelo na sjednici 30.04.2020. godine. Pomoć se predaje entitetskim štabovima i štabu Brčko distrikta, a koji su zaduženi za daljnju distribuciju. 

3) Koliko je do sada novčane pomoći stiglo iz ostalih zemalja u BiH? U šta smo do sada utrošili taj novac, ako jesmo, možete li nam to pojasniti detaljno i transparentno? 

Odgovor: Ministarstvo finansija i trezora BiH je otvorilo namjenski podračun za uplate navedenih sredstava, a koje su vidljive na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH http://donacije.msb.gov.ba/. Što se tiče međunarodne finansijske pomoći, ista je stigla od strane International Organization for Relief and Welfare u iznosu od 535.852,96 KM. Vijeće ministara BiH je na 18. vanrednoj sjednici održanoj 30.04.2020. godine donijelo Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje. Sredstva će po istom principu kao u prethodnom pitanju biti raspodijeljena te uplaćena na račune entitetskih ministarstava finansija. Na podračun je u srijedu, 06.05.2020.godine Republika Azerbejdžan uplatila 538.910,27 EUR-a (1.054.016,87 KM). Na isti podračun su uplaćena i sredstva od strane određenih domaćih preduzeća. Vijeće  ministara BiH još nije doniijelo odluku o raspodjeli tih sredstava. 

4) Nedavno je iz Malezije u BiH stigla ogromna pomoć, spominjala se u medijima cifra od čak dva miliona medicinskih i zaštitnih maski. Pojasnite nam, na koji način ste raspodijelili te maske i kome su one dodijeljene, s obzirom da nijedan građanin Kantona Sarajevo, primjera radi, nije dobio nijednu tu masku, niti su se iste uopće dijelile građanima što KS, što ostalih dijelova BiH? 

Odgovor: Pomoć Malezije je odlukom Vijeća ministara BiH raspodijeljena po istom principu (61,5 % FBIH, 37,5 % RS, 1 % za BD).  Pomoć preuzimaju entitetski štabovi i štab BD, koji su zaduženi za daljnju distribuciju. 

5) Koliko je od ostale pomoći koja je stigla u BiH iste podijeljeno građanima BiH? Kome ste šta, kad i gdje podijelili i na koji način? 

Odgovor: Ministarstvo sigurnosti BiH te u konačici Vijeće ministara BiH ne vrše raspodjelu pomoći direktno građanima BiH. S tim u vezi, predlažemo da se za ta pitanje obrate entitetskim štabovima. 

Podsjećanja radi, očitovanja i odgovora na naša pitanja nije bilo iz FUCZ-a, ali oni u posljednje vrijeme ionako ignoriraju sve medijske zahtjeve, pitanja i molbe.


Novinar: Haris Ahbabović

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala source.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal source.ba zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara source.ba nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
 

SOURCE PRIČE
Source.ba-sva prava pridržana