30.6.2021. 17:04
0
Zašto su Forto i pojedini ministri izignorisali Source pitanje ili se nisu imali čime pohvaliti, a ko su ministri koji su uredno odgovorili na naše pitanje
Svim ministrima u Vladi Kantona Sarajevo, odnosno njihovim ministarstvima, kao i premijeru KS, Edinu Forti, prošle sedmice smo, na službene mail adrese koje koriste, poslali vrlo jednostavan medijski upit, tačnije pitanje.

Naime, premijera Fortu i njegove ministre u Vladi KS pitali smo sljedeće:

Pošto radimo priču o Vladi KS i ono što je do sada napravljeno, šaljemo vam, kao i svim ostalim ministarstvima, te premijeru KS, sasvim jednostavno pitanje. Ono glasi:

- Šta je to na šta ste najviše ponosni kada je u pitanju rad vašeg ministarstva (za premijera Fortu - rad Vlade KS) kako ste sjeli na stolicu ministra (ili premijera), odnosno čime se najviše ponosite u vašem radu kao ministra (ili premijera) u Vladi KS?


Uprkos tome što smo ovo vrlo jednostavno pitanje, a čiji odgovor zahtjeva par rečenica i pet minuta izdvojenog vremena, poslali prošle sedmice, iz Vlade KS smo dobili nekoliko odgovora, ali je mnogo i onih koji su izignorisali naš upit, ili jednostavno nisu imali ama baš ništa čime bi se mogli pohvaliti da su dobro napravili i da su ponosni na to.

Prvi odgovor smo dobili od nove ministrice pravde, Darje Softić-Kadenić, koja je za Source.ba portal poručila sljedeće:

"Na poziciju ministrice pravde i uprave KS sam imenovana tek prije nekoliko dana, pa ne mogu još uvijek isticati vlastite rezultate u radu. Ipak, vrlo sam ponosna što sam dio ove vlade na čelu sa premijerom Fortom. Vlada Kantona Sarajevo radi odličan posao. Pripremila je put i postavila temelje za odlučnu borbu protiv korupcije. Sigurna sam da ćemo do kraja mandata napraviti još mnogo stvari na koje ćemo biti ponosni, a na nekima trenutno radimo u ministarstvu koje ja odnedavno vodim", rekla je Softić-Kadenić.

Potom smo odgovor dobili od ministra kulture i sporta u Vladi KS, Samira Avdića. U njemu stoji sljedeće:

"Evo ukratko odgovor na vaše postavljeno pitanje, što je samo jedan dio realiziranih aktivnosti u proteklom periodu, počevši od 05.01.2021. godine. 

- izrađen prvi draft Zakona o kulturi;
- poduzete aktivnosti na donošenju Zakona o sportu;
- završene sve pravne radnje vezane za registraciju/osnivanje i samostalno djelovanje JU Colegium artisticum;
- sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo usaglašene procedure i metodologija sufinansiranja projekata, kulturnih i sportskih manifestacija za 2021 godinu;
- sa načelnicima općina Kantona Sarajevo doneseni konkretni zaključci po pitanju realizacije kapitalnih projekata uz sufinansiranje Kantona Sarajevo;
- u saradnji sa UNESCO postignut dogovor vezano za realizaciju projekta ''Mapiranje nematerijalne kulturne baštine Kantona Sarajevo'' koje će realizirati JU ''Muzej Sarajeva'';
- u saradnji sa općinom Centar biće realizirana izgradnja spomenika ''Mirza Delibašić'' u iznosu od 55.000,00 KM, u čijem sufinansiranju Ministarstvo kulture i sporta učestvuje sa iznosom od 20.000,00 KM; 
- potpisani ugovori o sufinansiranju djelovanja i rada institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 712.900,00 KM
- podrška sportašicama i sportašima učesnicima Olimpijskih i paraolimpijskih igara Tokyo 2021 i Beijing 2022 u iznosu od 500.000,00 KM;
- finansijska podrška ženskoj košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine (Košarkaški savez Bosne i Hercegovine) u iznosu od 40.000,00 KM. Za sva eventualna dodatna pitanja stojim na raspolaganju",
stoji u odgovoru ministra Avdića kojeg smo dobili.

Odgovor smo dobili i od ministra privrede, Adnana Delića. U njemu stoji sljedeće:

"Nemoguće je izdvojiti jedan segment i reći to je najvažnije što smo uradili u proteklih šest mjeseci, pa ću navesti tri koja smatram najbitnijima.  Prije svega, Budžet Ministarstva privrede za 2021. godinu najveći je do sada usvojeni budžet za privredu u KS i to je svakako nešto zbog čega sam iznimno ponosan. 

Drugo, uspostava kompletne pravne infrastrukture koja podrazumijeva sistemsko sufinansiranje za 2021. godinu onih privrednih subjekata koji su posebno pogođeni pandemijom koronavirusa. 

Treće, blagovremeno pripremljen i donešen Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. kroz koji će se osigurati implementacija 8,49 miliona KM, te kreditna linija putem koje će se obezbijediti kreditna sredstva u visini minimalno 90 miliona KM uz stopostotnu subvencionianu kamatnu stopu. 

Ako već moram birati, onda smo posebno ponosni na činjenicu da će sredstva iz ove kreditne linije, po svom iznosu, dakle najmanje 90 miliona KM, biti značajna za stabilizaciju i razvoj privrede na području Kantona Sarajevo",
stoji u odgovoru ministra Delića za Source.ba portal.

Odgovor nam je stigao i iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS, odnosno ministra Admira Katice. U njemu stoji sljedeće:

"Povratkom na poziciju ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nastavio sam rad na realizaciji niza aktivnosti MUP-a KS, na dizanju profesionalnog standarda policije i službenika u Kantonu te, najvažnije, jačanju pretpostavki za održavanje mira i sigurnosti života, što je temeljna zadaća moje službe.

Situacija s migrantima je silom prilika bila u fokusu. Bezbrojni sastanci na lokalnom, kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou nisu ostali bez rezultata. Stvorili smo koordinaciju, udružili sredstva i kapacitete, sve do izmjena i dopuna postojećih zakona čime smo osigurali daljnju podršku mjerama koje poduzimamo i koje ćemo poduzeti da situaciju, za početak, čvrsto držimo pod kontrolom. Prije nekoliko mjeseci imenovali smo i povjerenicu za migracije.

Male prenosne videokamere (cam-warn), na reveru policijskih službenika na cesti i na intervencijama također imaju višestruku korist, osim što se snimke mogu koristiti kao sudski dokaz, prisutnost ovih kamera disciplinski djeluje na sve, i na policajce i na one prema kojima postupaju.


Promptno smo počeli provoditi ozbiljne mjere suzbijanja korupcije i pokušaja koruptivnog ponašanja zaposlenih u MUP-u KS.

Izuzetno sam ponosan na brze reakcije, vrijedan i ozbiljan pristup radu policijskih službenika u svakom pogledu, te na činjenicu da je MUP uspostavio odličnu saradnju sa drugim kantonima – Goražde, Tuzla… Također, raspisali smo konkurs za 200 novih policijskih službenika, mladih, obrazovanih kadrova koji će nam itekako biti od pomoći, stvaramo neophodne uslove za zapošljavanje 50 mladih inspektora u kriminalističku policiju MUP-a KS uz dodatnih 50 policijskih službenika koji će zajedno sa ovih 200 stati na prvu liniju fronta borbe za sigurnost građana.

Osigurali smo sredstva u iznosu od 890.000,00 KM za proširenje stacionirane radarske mreže na području kantona Sarajevo, uradili smo plan “21 mjera MUP-a KS za 2022. godinu”, na čijoj provedbi aktivno radimo.


Uz našu asistenciju Ekipa KJKP Rad provodi akciju Vlade KS uklanjanja napuštenih vozila sa javnih površina s ciljem rješavanja dugogodišnjeg problema, unapređenja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i uređenja javnih površina.

Želim vas obavijestiti i o onom nevidljivom, ali važnom dijelu posla, koji se postiže kroz svakodnevni administrativni rad, promjenu akata, zakona, za što je sve potrebna silna procedura, prijedlozi, primjedbe, sjednice, amandmani, usvajanja… Radi se o izgradnji nove moderne zgrade MUP-a KS, koja će biti odgovarajuće opremljena, radi se o procesu digitalizacije koji će nas učiniti transparentnijima prema javnosti i život građana učiniti jednostavnijim i boljim, radi se o manjku ljudi koje imamo na šalterima, i zbog kojih se stvarala gužva na 16 lokacija, a što odlazi u prošlost. Kao i sve ono što nas je kočilo u proteklom periodu da naša služba radi i djeluje u 21. vijeku. A to je proaktivan i vrijedan rad, to su predani radu policijski službenici uz koje se trebamo i moramo osjećati sigurno u Kantonu Sarajevo",
rečeno nam je iz kabineta ministra Katice.

Kratak odgovor smo dobili i od ministra zdravstva u KS, Harisa Vranića. U istom stoji sljedeće:

"Ponosan sam na uspješno rukovođenje Covid krizom, naročito u tzv. trećem talasu, dobro isplanirana vakcinacija, vraćanje zdravstvenog sistema u zakonske okvire", napisao nam je u odgovoru ministar Vranić.

I odgovor smo dobili iz Ministarstva za boračka pitanja, odnosno od ministra Omera Osmanovića.

"Kao odgovor na vaše pitanje naročito moramo istaći dva projekta na koje smo posebno ponosni, a riječ je o zakonskom regulisanju prava na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide 100% I grupe i pokretanje procedure obezbjeđivanja kreditnih sredstava za konačno rješavanje stambenog pitanja pripadnika braniteljske populacije koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH imaju pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili na trajno korištenje.

U cilju obezbjeđivanja personalne asistencije za najtežu kategoriju ratnih vojnih invalida   100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ovo ministarstvo je u proceduru donošenja uputilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelje Bosne i Hercegovine. Zakon je Skupština Kantona Sarajevo usvojila i isti je stupio na snagu 01.04.2021. godine. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona omogućeno je da  ratni vojni invalidi - paraplegičari i ratni vojni invalidi 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju pravo na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju u cilju njihovog uključivanja u normalne životne aktivnosti i vraćanje narušenog dostojanstva. Realizacija ovog prava podrazumijeva mjesečna novčana davanja za potrebe plaćanja personalne asistencije  i to u visini 40% od prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini za RVI I grupe prvog stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica (mjesečni iznos 472,00 KM) i 28% od navedene osnovice za RVI I grupe drugog stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica (mjesečni iznos 330,00 KM). Analogno postocima kako su utvrđeni iznosi sa njegu i pomoć od drugog lica po stepenima, utvrđeni su i postotci osnovice po ovom zakonu. Ministar za boračka pitanja će svake godine svojom odlukom utvrđivati visinu tog iznosa, nakon objave podatka o visini prosječne plaće.  U cilju realizacije ovog prava planirano je u Budžetu za 2021. godinu 615.000.00 KM za 140 korisnika ( pravo se koristi od mjeseca aprila).


U okviru Projekta obezbjeđivanja personalne asistencije za najteže ratne vojne invalide, ovo ministarstvo otišlo je korak naprijed, na način da je u saradnji sa lokalnom samoupravom, načelnicima općina u Kantonu Sarajevo koji su  na području svoje općine imali RVI 100% sa dijagnozom kvadriplegija, potpisani su sporazumi o zapošljavanju personalnih asistenata – njegovatelja. Do sada su Sporazumi o zapošljavanju personalnih asistenata- njegovatelja uspješno potpisani sa općinama Centar i Ilijaš, a uskoro se očekuje i potpisivanje sporazuma sa općinom Ilidža. Riječ je o zapošljavanju lica koja će pružati pomoć i neposredno njegovati ova lica, a projekat se realizuje u neposrednoj saradnji sa Udruženjem ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo.

Stambeno zbrinjavanje pripadnika braniteljske populacije pored veoma značajnoj socijalnog aspekta, izuzetno je značajno i sa razvojno-strateškog aspekta razvoja Kantona Sarajevo.

U tom smislu, ažurirane su liste korisnika ovog prava (dodjela stana u vlasništvo i na trajno korištenje), te su na bazi prihvaćene ponude stambenih jednica po javnom pozivu provedenom u prethodnoj godini pripremljeni i u daljnju proceduru upućeni nacrti ugovora kojima je se osigurana kupovina 40 stanova za dodjelu u vlasništvo u ukupnoj vrijednosti od 3.359,797,50 KM, i 3 stana u vlasništvo KS za dodjelu na korištenje u vrijednosti od 289.432,50 KM. Pribavljeno je mišljenje Ministarstva finansija i Kantonalnog pravobranilaštva  i na nacrte notarskih ugovora Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost.


To je tek prvi korak u ostvarivanju našeg cilja, a to je konačno rješavanje stambenog pitanja pripadnika braniteljske populacije koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH imaju pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili na trajno korištenje. Od ukupnog broja zatečenih neriješenih predmeta po ovom pravu, njih 195, sa ovih 43 obezbijeđena stana broj je umanjen na 152 preostalih predmeta za rješavanje stambenog pitanja. 

Također je u ovoj godini završen postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za još 25 stanova, u ukupnom iznosu vrijednosti od 2.417.502,50 KM, a iz razloga što nam je u okviru budžetskih sredstava u ovoj godini za te potrebe ostalo još sredstava cca 1.557.060,00 KM, javni poziv za ponuđače stanova za kupnju biće opet raspisan za još dodatnih 20-ak stanova.

Zaključno sa krajem ove kalendarske godine daljnjom realizacijom nabavke stanova, ostalo bi još cca 107 neriješenih predmeta za dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje, koji su prema našoj projekciji na redu za rješavanje u narednoj 2022. godini čime bi se uspješno okončala realizacija ovog projekta, koji je nažalost godinama u nazad parcijalno i sporo provođen",
stoji u odgovoru kojeg smo dobili od ministra Osmanovića.

Premijer Forto se nije udostojio da odgovori na naš upit, iako smo isti poslali još prošle sedmice. Pitanje je da li nas je samo izgnorisao ili zaista nema čime da se pohvali.

Osobe koje nisu odgovorile na naš upit su:

1. Edin Forto, premijer KS
2. Davor Čičić, Ministarstvo finansija
3. Adnan Šteta, Ministarstvo saobraćaja
4. Ivana Prvulović, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
5. Melika Husić - Mehmedović, Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih
6. Naida Hota - Muminović, Ministarstvo odgoja i obrazovanja
7. Enver Hadžiahmetović, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša


Isto pitanje se postavlja i za spomenute ministre - ili su samo izignorisali medijski upit, ili jednostavno nema ništa na šta bi bili ponosni u svom dosadašnjem radu u Vladi KS.

Novinar: Haris Ahbabović

0
SOURCE PRIČE
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala source.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal source.ba zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara source.ba nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
 

Impressum
T:
M:
Marketing
T:
M:
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Android aplikacija
Social

Copyright ©2009 - 2015, Source d.o.o.